Преузимање

Програми

Icon

Програм за вођење пословних књига 4.00 KB 13 downloads

Демо програм за књиговодство 10.337.1 ...
Icon

Дистрибуција производње 969.48 KB 11 downloads

Програм за дистрибуцију и фактурисање из производње ...
Icon

Инсталација програма за вођење пословних књига 1.23 MB 7 downloads

Инсталација Главне Књиге v10.337.1 ...

Документа

Icon

Диплома о стеченом знању 98.70 KB 14 downloads

Диплома о стеченом стручном знању ...
Icon

Упутство за инсталацију 4.00 KB 4 downloads

Упутство за инсталацију програмског пакета...
Icon

Упутство за програм 207.14 KB 12 downloads

Опис програма (xGK) за вођење пословних књига ...