Преузимање

Програми

Icon

Програм за вођење пословних књига 4.00 KB 23 downloads

Демо програм за књиговодство 10.337.1 ...
Icon

Дистрибуција производње 969.48 KB 13 downloads

Програм за дистрибуцију и фактурисање из производње ...
Icon

Инсталација програма за вођење пословних књига 1.23 MB 13 downloads

Инсталација Главне Књиге v10.337.1 ...

Документа

Icon

Диплома о стеченом знању 98.70 KB 19 downloads

Диплома о стеченом стручном знању ...
Icon

Упутство за инсталацију 4.00 KB 13 downloads

Упутство за инсталацију програмског пакета...
Icon

Упутство за програм 207.14 KB 20 downloads

Опис програма (xGK) за вођење пословних књига ...