О нама

Предузеће „ЗАК“ доо

Предузеће „ЗАК“ се бави пружањем књиговодствених услуга за мала микро и средња предузећа, такође наш тим развија сопствени софтвер који нудимо заинтересованим субјектима. Поред књиговођа упошљавамо правницу која се бави административним и кадровским питањима, референта обрачунске службе која се бави обрадом дохотка запослених, као и систем инжињера који одржава софтвер и тренутно реагује на промене услова пословања

[smls id=’1922′][smls id=’1929′][smls id=’1922′][smls id=’1929′][smls id=’1922′]