Да ли сте знали да обрачунски листић зарада и накнада зарада има снагу извшне исправе? Шта све треба да садржи погледајте у Правилнику о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде („Сл.гласник РС ,бр 90/2014). проверите своја софтверска решења и ускладите их са правилником.