Уколико правно лице или предузетничка радња поседује „пакете“ мобилних оператера, неопходно је да има потписане реверсе за картице и апарате које користе запослени. Такође је потребно да се донесе одлука о додељивању на коришћење службеног телефона у којој ће поред осталог бити и наведено до ког износа се запосленом признаје трошак,како би се рачуни признавали као трошак пословања и остварило право на кроишћење претходног ПДВ-а. Проверите да ли све то имате у документацији како би себи олакшали посао у случају евентуалне контроле.