РЕГИСТРАЦИЈА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР МИНИСТАРСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПРИЛАГАЊЕ ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ zahtev_za_registraciju (1)