Дефиниције предузетника и предузетништва можете пронаћи у стручној литератури и ово су неке од њих:
 • -Предузетник је иноватор који доноси нове комбинације у циљу увећања нових добара или унапређења постојећег производа, развоја нових метода производње, отварања нових тржишта и проналажења нових ресурса или креирања нових форми организације пословања.
 • -Предузетник је неко ко ствара нешто ново и вредно, улажући време и напор, преузимајући финансијски,психолошки и социјални ризик и за то прима награду у виду новца и личног задовољства и независности.

 • Међутим најједноставније је рећи да сте то сви ви који сте донели одлуку да предузмете нешто и покренете сопствени посао у сферама у којима сте најбољи.
  У зависности од личних афинитета определићете се за трговину,производњу или неки вид услуга, интелектуалних или занатских, али ћете бити сами себи послодавци и искључиво од вас ће зависити ваш успех или неуспех.
  Приликом доношења одлуке о отпочињању сопственог посла морате пре свега направити минибизнис план и проценити исплативост вашег „посла“.
  То ћете најбоље урадити ако направите списак свих трошкова који терете један месец пословања, а то су порези и доприноси власника предузетничке радње, закуп пословног простора,трошкови комуналних услуга које припадају пословном простору, плате запослениџ,инвестирање у опрему, трошкови текућег одржавања…..
  Ваши приходи на нивоу једног месеца треба да износе најмање колико и трошкови како би сте пословали популарно речено на нули, а све преко тога представља вашу зараду. Посебно треба нагласити да код трговинских радњи укупан прилив средстава од продаје робе-пазар, није зарада већ само остварена разлика у цени том продајом.