Дефиниције предузетника и предузетништва можете пронаћи у стручној литератури и ово су неке од њих: -Предузетник је иноватор који доноси нове комбинације у циљу увећања нових добара или унапређења постојећег производа, развоја …

Оснивач и законски заступник привредног друштва,уколико у друштву није засновао радни однос има обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и подношење ППОДО образаца-пријава. Обавеза се уплаћује до 15-ог у месецу за …

Уколико правно лице или предузетничка радња поседује „пакете“ мобилних оператера, неопходно је да има потписане реверсе за картице и апарате које користе запослени. Такође је потребно да се донесе одлука о додељивању …

Да ли сте знали да обрачунски листић зарада и накнада зарада има снагу извшне исправе? Шта све треба да садржи погледајте у Правилнику о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде („Сл.гласник РС …