КОНТАКТ

https://goo.gl/maps/askuC7vGeySHGiyZ6

Канцеларија

Књиговодство

063 496 243 011 405 9448 011 405 9573 office@zakdoo.co.rs

Анита Тајић

Директор

060 0496 052 anita@zakdoo.co.rs

Златан Тајић

Tехничка подршка

063 813 66 42 zlatan@zakdoo.co.rs

Мила Станисављевић

Правна служба

063 496 062 mila@zakdoo.co.rs