КОНТАКТ

Knjigovodstvo

Канцеларија

Књиговодство

063 496 243
011 405 9448
011 405 9573

office@zakdoo.co.rs

Anita Tajić

Анита Тајић

Директор

060 0496 052

anita@zakdoo.co.rs

Zlatan Tajić

Златан Тајић

Tехничка подршка

063 813 66 42

zlatan@zakdoo.co.rs

Mila Stanisavljević

Мила Станисављевић

Правна служба

063 496 062

mila@zakdoo.co.rs