СОФТВЕРИ

Програми

Програм за вођење пословних књига Демо програм за књиговодство
Дистрибуција производње Програм за дистрибуцију
Инсталација програма за вођење пословних књига Инсталација Главне Књиге

Документа

Диплома о стеченом знању Диплома о стеченом стручном
Упутство за инсталацију Упутство за инсталацију
Упутство за програм Опис програма (xGK) за вођење